'; html += '
 • '; if(video3==''){ //html += '
 • '; }else{ html +='
 • '; } html += ''; } return html; } function localVideo(video1,video2,video3,thumb1,thumb2,thumb3,startPic){//本地回放 var html = ''; if(video1!='' && video2=='' && video3==''){ html += '
  '; if(2331 == '1325'){//习头像被覆盖,因此将按钮置于左下角 html += '
  '; }else if(video1!='' && video2!=''){ html += '
  '; html += ''; html += '
  '; html += ''; } return html; } function qkVideo(video1,video2,video3,thumb1,thumb2,thumb3){ var html = ''; if(video1!='' && video2=='' && video3==''){ html += '
  '; html += ''; html += '
  '; }else if(video1!='' && video2!=''){ html += '
  '; html += ''; html += '
  '; html += ''; } return html; } function switchVideo(url,thumbpic,baseUrl){ $(".centerTips").hide(); $(".video").show(); $("#myVideo #myVideo_html5_api source").attr("src",url); $("#myVideo #myVideo_html5_api").attr("src",url); $("#myVideo #myVideo_html5_api").attr("poster",thumbpic); $("#myVideo .vjs-poster").attr("style","background-image: url('" + thumbpic +"');"); var videoUrl = $("#myVideo #myVideo_html5_api source").attr("src"); videojs("myVideo", {techOrder: ['html5', 'flash']}, function() { window.myPlayer = this; //502 502"#myVideo #myVideo_html5_api source").attr("src", videoList2[502 502this).index()]); //myPlayer.src(videoUrl); myPlayer.load(videoUrl); myPlayer.play(); }); } function switchFlash(url,thumbpic,baseUrl){ //alert(url); var embedHtml = ''; $(".centerTips").hide(); $(".video").empty(); embedHtml = ''; $(".video").html(embedHtml); $(".video").show(); } /* function changeSource(player,src) { player.pause(); player.currentTime(0); player.src(src); player.ready(function() { this.one('loadeddata', videojs.bind(this, function() { this.currentTime(0); })); this.load(); this.play(); }); }*/ $(document).ready(function(){ topnav2(); topnav1(); var thmub1,thumb2,thumb3,ifvideo1,ifvideo2,ifvideo3,lcvideo1,lcvideo2,lcvideo3,status,startPic,html='',varname,videojsList={},videoJsScript,head; thumb1 = "U380P4T309D2331F22450DT20190925135058.jpg"; thumb2 = ""; thumb3 = ""; ifvideo1 = "//cloud.quklive.com/cloud/a/embed/1569373176930756".replace(/http/ig,'https').trim(); //ifvideo1 = "//cloud.quklive.com/cloud/a/embed/1569373176930756"; ifvideo2 = "".replace(/http/ig,'https').trim(); ifvideo3 = "".replace(/http/ig,'https').trim(); lcvideo1 = '//video.chinanews.com/replay/flv/qukan/2019/1569442504090.mp4'.replace(/http/ig,'https').trim(); lcvideo2 = ''.replace(/http/ig,'https').trim(); lcvideo3 = ''.replace(/http/ig,'https').trim(); status = 'js'; startPic = 'U380P4T309D2331F13828DT20190925135058.jpg'; var pageUrl = window.location.href; var baseUrl = pageUrl.substring(0,pageUrl.lastIndexOf("/") + 1); if(isIEVer(7) || isIEVer(8) || isIEVer(6)){//低版本使用flash addElement(); /*if(status=='js' && lcvideo1 !=''){//回放 且 本地地址1不为空 html += ieLocalVideo(lcvideo1,lcvideo2,lcvideo3,thumb1,thumb2,thumb3); } 502 502".videoWrap").html(html);*/ } if(status=='yg'){//预告 if(ifvideo1!=''){ html = html+'
  '; } }else if(status=='qukan'){//直播 if(ifvideo1!='' && ifvideo2=='' && ifvideo3==''){ html = html+'
  '; }else if(ifvideo1!='' && ifvideo2!=''){ html += '
  '; html += ''; } }else if(status=='js'){//回放 //判断是否有本地回放地址,若有使用本地videojs,若无则使用iframe if(lcvideo1 !=''){//本地回放地址 if(isIEVer(7) || isIEVer(8) || isIEVer(6)){ html += ieLocalVideo(lcvideo1,lcvideo2,lcvideo3,thumb1,thumb2,thumb3,startPic,baseUrl); }else{ html += localVideo(lcvideo1,lcvideo2,lcvideo3,thumb1,thumb2,thumb3,startPic); } }else{ $(".centerTips").hide(); $(".video").show(); html += qkVideo(ifvideo1,ifvideo2,ifvideo3,thumb1,thumb2,thumb3); } } $(".videoWrap").html(html); if(isIEVer(7) || isIEVer(8) || isIEVer(6)){//低版本使用flash }else{ if(status=='js' && lcvideo1 !=''){ myPlayer = videojs('myVideo',{techOrder: ['html5', 'flash']}); } } /*视频切换*/ var videoList = [ifvideo1,ifvideo2,ifvideo3]; var videoList2 = [lcvideo1,lcvideo2,lcvideo3]; /*只有一个视频时*/ /*if(502 502".videolist li").length==1){ 502 502this).css("width",'1000px'); }*/ /*多路视频时*/ $(".videolist li").click(function(){ $(this).addClass("current"); var list = $(this).find(".thumbTriangle"); if(list.length > 0){ }else{ $(this).prepend("
  ").children(".whiteback").wrapInner("
  "); } $(this).siblings().removeClass("current"); var index = $(this).index(); if(videoList2[0]){ if(status == 'qukan'){//直播(使用本地视频时只限于回放状态) $(".centerTips").hide(); $(".video").html(''); $(".video").show(); }else{//回放 if(isIEVer(7) || isIEVer(8) || isIEVer(6)){ //changeSource(myPlayer,videoList2[index]); if(index<2){ if(index==0){ switchFlash(videoList2[index],thumb1,baseUrl); }else{ switchFlash(videoList2[index],thumb2,baseUrl); } }else{ if(index==2){ if(videoList2[index]){ switchFlash(videoList2[index],thumb3,baseUrl); }else{ $(".centerTips").show(); $(".video").hide(); } } } }else{ if(index<2){ if(index==0){ switchVideo(videoList2[index],thumb1,baseUrl); }else{ switchVideo(videoList2[index],thumb2,baseUrl); } //switchVideo(videoList2[index]); }else{ if(index==2){ if(videoList2[index]){ switchVideo(videoList2[index],thumb3,baseUrl); }else{ $(".centerTips").show(); $(".video").hide(); } } } } } }else if(videoList[0]){ if(status == 'qukan'){//直播 if(index<2){ $(".centerTips").hide(); $(".video").html(''); $(".video").show(); }else{ if(index=2){ if(videoList[index]){ $(".centerTips").hide(); $(".video").html(''); $(".video").show(); }else{ $(".centerTips").show(); $(".video").hide(); } } } }else{//回放 if(index<2){ $(".centerTips").hide(); $(".video").html(''); $(".video").show(); }else{ if(index=2){ if(videoList[index]){ $(".centerTips").hide(); $(".video").html(''); $(".video").show(); }else{ $(".centerTips").show(); $(".video").hide(); } } } } }else{ $(".video").hide(); $(".centerTips").show(); } }); //502 502"#videoFrame #playIcon").attr('style','top: 210px;width:107px;left:40%;'); //console.log(videojsList[varname]); /*var myPlayer = videojs('myVideo');*/ /*console.log(myPlayer);*/ /*videojs("myVideo").ready(function(){ var myPlayer = this; //myPlayer.play(); });*/ /*页面刷新*/ $(".refresh").change(function(){ var radioSelected = $("input[name=refresh]:checked").val(); if(radioSelected == 30){ setTimeout("javascript:reloadtext2(0,10);",30000); //502 502"input[name=refresh]").addAttribute('checked'); }else if(radioSelected == 60){ setTimeout("javascript:reloadtext2(0,10);",60000); } }); if(2331 == "1325"){ $(".video-js .vjs-big-play-button").css({"top":"495px","left":"25px"}); } }); function weibo(id) { document.getElementById("id8").className="dii8"+id; }
 • 珠海市香洲区:以居民需求为导向的“议治相济” 2020-02-18
 • 共建深呼吸小城 让田园风光成为“聚宝盆” 2020-02-18
 • 与美玩太极比较合适。美力大,俺们可在不断变化中进行借力也可卸力!瞅准了,来个四两拨千斤吧。但是前题是全国人民必须全面配合,警防汉奸,统一号令,保全了强盛的大我, 2020-02-01
 • 洞庭湖巨型矮围目前已启动拆除 涉事者被警方刑拘 2020-01-21
 • 银川河东国际机场“刷脸”就可以坐飞机 2020-01-21
 • 《国风·秦韵》庆祝2018年文化和自然遗产日惠民演出开演 2019-12-29
 • 靠啥为基层留住人才?( 民生视线·引导人才流动 助力均衡发展①) 2019-12-29
 • 弘扬红船精神 当好勇立潮头城建排头兵 2019-12-22
 • 短短6个小时内,中国不得不这样强硬反击!但事情还没完 2019-12-22
 • 春节农村赌博多发,要整治更要滋养 2019-12-19
 • 高级需求不是物质需求,而是精神需求。你可能理解不了,为什么方志敏们面对高官,厚禄的诱惑而其志不改。 2019-12-19
 • 俄罗斯驻华大使:未来上合的首要任务是加强区域一体化 2019-12-18
 • 省旅游委提醒:维权投诉须在合同结束90天内进行 2019-12-18
 • 设计师默默吐槽的这些话 你想听吗 2019-12-13
 • 中国是亚洲和平的基石 2019-12-13
 • 滚动| 时政| 国际| 军事| 社会| 港澳| 台湾| 侨网| 经纬| 华人| 财经| 产经| 金融| 汽车| 娱乐| 体育| 文化| 理论| 生活| 图片| 视频| 直播
  回放

  一波中特一肖中特: 北京大兴国际机场投运仪式

  25日,将是新中国民航史上一个值得永远铭记的日子,在经历7次综合模拟演练、3场验证试飞之后,北京大兴国际机场今日正式投入运营,迎来它“凤凰展翅”的高光时刻。

  图文滚动

  刷新

  相关新闻
  边看边聊
 • 珠海市香洲区:以居民需求为导向的“议治相济” 2020-02-18
 • 共建深呼吸小城 让田园风光成为“聚宝盆” 2020-02-18
 • 与美玩太极比较合适。美力大,俺们可在不断变化中进行借力也可卸力!瞅准了,来个四两拨千斤吧。但是前题是全国人民必须全面配合,警防汉奸,统一号令,保全了强盛的大我, 2020-02-01
 • 洞庭湖巨型矮围目前已启动拆除 涉事者被警方刑拘 2020-01-21
 • 银川河东国际机场“刷脸”就可以坐飞机 2020-01-21
 • 《国风·秦韵》庆祝2018年文化和自然遗产日惠民演出开演 2019-12-29
 • 靠啥为基层留住人才?( 民生视线·引导人才流动 助力均衡发展①) 2019-12-29
 • 弘扬红船精神 当好勇立潮头城建排头兵 2019-12-22
 • 短短6个小时内,中国不得不这样强硬反击!但事情还没完 2019-12-22
 • 春节农村赌博多发,要整治更要滋养 2019-12-19
 • 高级需求不是物质需求,而是精神需求。你可能理解不了,为什么方志敏们面对高官,厚禄的诱惑而其志不改。 2019-12-19
 • 俄罗斯驻华大使:未来上合的首要任务是加强区域一体化 2019-12-18
 • 省旅游委提醒:维权投诉须在合同结束90天内进行 2019-12-18
 • 设计师默默吐槽的这些话 你想听吗 2019-12-13
 • 中国是亚洲和平的基石 2019-12-13
 • 建水赚钱的 手机腾讯游戏大全列表 qq网球比分直播 体育比分网站 捷报比分足球网 梦幻西游口袋版 六肖中特期期准一百22期 股票融资排行 河南11选5开奖软件 杭州福彩中心发票样本